Skip to main content

Beter zichtbaar met contourmarkering

By mei 31, 2017januari 28th, 2020Fleetmarking
Contourmarkering volgens van Essen van Raay

Jaarlijks gebeuren er ongeveer 1.800 ongelukken door het niet zien van een vrachtauto, of het verkeerd inschatten van de afmeting ervan. Dit neemt jaarlijks ontzettend veel maatschappelijke kosten met zich mee. Denk hierbij aan files, materiële kosten aan voertuigen, medische hulp en verzuimkosten door ziekte.

Reglement ECE 104

Daarom is in november 1998 reglement ECE 104 ingevoerd. ECE 104 is een componenten goedkeuring van materialen. Het wordt beschreven in het Europees reglement waarin de eisen van het materiaal zijn vastgelegd en waarin wordt omschreven hoe de retroreflecterende markeringen op lange en zware voertuigen in Europa (3,5 ton) dient te worden aangebracht. ECE 104 is geïmplementeerd in het NL voertuigreglement bij Richtlijn “76/756 Verlichtingsinstallatie” op voertuigen.

 

Wanneer contourmarkering wordt gebruikt, moet het wel volgens het reglement worden toegepast:
• Reg 48 & Richtlijn 2007/35/CE
• Regulation 48 d.d. 10-10-2006

Welke voertuigen:
• N2 voertuigen met ongeladen gewicht tussen 7,5 en 12 ton
• N3 voertuigen met ongeladen gewicht van boven 12 ton
• O3 trailers/aanhangwagens met gewicht van 7,5 tot 10 ton
• O4 trailers met gewicht boven 10 ton

Achterzijde Zijkanten
Bovenkant Totale contour Hoeken van minimaal 25×25 cm (winkelhaak)
Onderkant Totale contour Lijn (80% totale lengte voertuig)
Kleur Geel en rood Geel en wit
Breedte 5,5 cm 5,5 cm

Overige eisen t.a.v de uitvoering
Minimaal 80% van de lengte van het voertuig moet voorzien zijn van merkering. Cabines kunnen darnaast optioneel worden voorzien van lijnmarkering. De onderste lijn dient geplaatst te worden op minimaal 25 cm hoogte, maximaal 150 cm. Bij de technische problemen is 210 cm toegestaan. En het markeringsmateriaal moet minimaal voldoen aan de eisen conform ECE 104.

Belangrijke data:
Invoering: op 10-10-2006 (het mag)
Het is toegestaan voertuigen van categorie N2, N3, O3 en O4 te voorzien van markeringen.
Fase 1: vanaf 10-07-2008 (verplicht)
Eis voor goedkeuring nieuwe type voertuig categorie N2, N3, O3 en O4.
Fase 2: vanaf 10-07-2011
Verplichting voor alle nieuw te registreren voertuigen van categorie N2, N3, O3 en O4.

Wil je meer weten hierover? Neem contact met ons op via 0342 421 002 of via ons contactformulier